بنر
نوگرایی در اجتهاد
پنجشنبه، 22 دی 1390 03:46    چاپ فرستادن به ایمیل

( دیماه ۱۳۸۲): مقاله ای که در شمارهی ۳۲ مجلهی آفتاب به چاپ رسیده است. اشاره ای است بـر نکاتی چون: ” تقدّم تربیت اسلامی و پیشگیری از هنجار شکنی بر کیفر مجرمان” ،‌ ” از قلم افتادن دارُالصُّلـح از نظام حقـوقـی اسلام در دیدگاه بـرخـی خشـونت طلبان‌” و ” عقب نشینی دینی برخی مصلحان و خشونت ستیزان”برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.